Akad Jual Beli oleh Elang Motor Ajatappareng, 07 Agustus 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Ajatappareng
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor
Yamaha NMAX 2019 Non ABS
pada Jumat 07 Agustus 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!