Akad Jual Beli oleh Elang Motor Ajatappareng, 16 September 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Ajatappareng
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty Deluxe
pada Rabu, 16 September 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!