Akad Jual Beli oleh Elang Motor Bandung, 29 Juni 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Bandung
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX ABS 2020
pada Senin, 29 Juni 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!