Akad Jual Beli oleh Elang Motor Bone, 21 Januari 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Bone
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX ABS 2020
pada Kamis, 21 Januari 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!