Akad Jual Beli oleh Elang Motor Jakarta Pusat, 22 Juli 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Jakarta Pusat
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty ISS
pada Rabu, 22 Juli 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!