Akad Jual Beli oleh Elang Motor Jakarta Utara, 19 Juni 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Jakarta Utara
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda ADV ABS
pada Jumat, 19 Juni 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!