Akad Jual Beli oleh Elang Motor Jakarta Utara, 29 Desember 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Jakarta Utara
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Connected 2020
pada Selasa, 29 Desember 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!