Akad Jual Beli oleh Elang Motor Karawang, 03 Agustus 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Karawang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda PCX ABS
pada Senin, 03 Agustus 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!