Akad Jual Beli oleh Elang Motor Lampung, 20 Oktober 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Lampung
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Genio ISS
pada Selasa, 20 Oktober 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!