Akad Jual Beli oleh Elang Motor Makassar, 20 Januari 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Makassar
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor
Yamaha NMAX Connected 2020
pada Rabu, 20 Januari 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!