Akad Jual Beli oleh Elang Motor Mandailing Natal, 31 Maret 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Mandailing Natal
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Revo X
pada Rabu, 31 Maret 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!