Akad Jual Beli oleh Elang Motor Padang, 19 Desember 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Padang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda All New Scoopy Fashion
pada Sabtu 19 Desember 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!