Akad Jual Beli oleh Elang Motor Padang, 22 Februari 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Padang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda All New Scoopy Stylish
pada Senin, 22 Februari 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!