Akad Jual Beli oleh Elang Motor Palembang, 22 Desember 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Palembang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CBS
pada Selasa, 22 Desember 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!