Akad Jual Beli oleh Elang Motor Palu, 29 Januari 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Palu
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario 150
pada Jumat, 29 Januari 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!