Akad Jual Beli oleh Elang Motor Surabaya, 23 Desember 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Surabaya
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty ISS
pada Rabu, 23 Desember 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!