Akad Jual Beli oleh Elang Motor Surabaya, 28 Maret 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Surabaya
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda All New PCX 160 CBS
pada Ahad, 28 Maret 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!