Akad Jual Beli oleh Elang Motor Tangerang, 22 Januari 2021

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Cabang Tangerang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CBS
pada Jumat, 22 Januari 2021 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!