Akad Pembelian di Bandung, 28 Desember 2019

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Bandung
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Genio ISS
pada Sabtu 28 Desember 2019 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!