Akad Pembelian di Jakarta, 18 Maret 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Bekasi
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Genio ISS
pada Rabu 18 Maret 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!