Akad Pembelian di Jakarta, 30 Desember 2019

Alhamdulillah…
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Jakarta
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda PCX CBS
pada Kamis 30 Desember 2019 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!