Akad Pembelian di Palembang, 12 Februari 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Palembang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario 150
pada Rabu 12 Februari 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!