Akad Pembelian oleh Elang Motor Bandung, 28 Maret 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Bandung
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 VVA
pada Sabtu, 28 Maret 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!