Akad Pembelian oleh Elang Motor Medan, 30 Maret 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Medan
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor
Yamaha New NMAX Non ABS
pada Senin, 30 Maret 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!