Akad Pembelian oleh Elang Motor Surabaya, 28 Maret 2020

Alhamdulillah.
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Surabaya
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha LEXI S
pada Sabtu, 28 Maret 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!