Akad Pembelian oleh Elang Motor Tangerang, 28 Maret 2020

Alhamdulillah
Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba
oleh Elang Motor Indonesia Wilayah Tangerang
untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda ADV 150 CBS
pada Sabtu 28 Maret 2020 dengan akad:

TANPA BANK
MURNI JUAL BELI
TANPA BUNGA
TANPA DENDA
TANPA ASURANSI

Motor Berkah Tanpa Riba!