Akad Jual Beli oleh Elang Motor Bone, 21 Januari 2021

Alhamdulillah. Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa riba oleh Elang Motor Indonesia Cabang Bone untuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX ABS 2020 pada Kamis, 21 Januari 2021 dengan akad: TANPA BANK MURNI JUAL BELI TANPA BUNGA TANPA DENDA TANPA ASURANSI Motor Berkah Tanpa Riba!