Akad Jual Beli oleh Elang Motor Cirebon, 22 Desember 2020

Alhamdulillah.Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa ribaoleh Elang Motor Indonesia Cabang Cirebonuntuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX ABS 2020pada Selasa, 22 Desember 2020 dengan akad: TANPA BANKMURNI JUAL BELITANPA BUNGATANPA DENDATANPA ASURANSI Motor Berkah Tanpa Riba!