Akad Jual Beli oleh Elang Motor Jakarta Barat, 19 Juni 2020

Alhamdulillah.Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa ribaoleh Elang Motor Indonesia Wilayah Jakarta Baratuntuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty CBSpada Jumat, 19 Juni 2020 dengan akad: TANPA BANKMURNI JUAL BELITANPA BUNGATANPA DENDATANPA ASURANSI Motor Berkah Tanpa Riba!