Akad Jual Beli oleh Elang Motor Pasaman Barat, 28 Februari 2021

Alhamdulillah.Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa ribaoleh Elang Motor Indonesia Cabang Pasaman Baratuntuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 ISSpada Ahad, 28 Februari 2021 dengan akad: TANPA BANKMURNI JUAL BELITANPA BUNGATANPA DENDATANPA ASURANSI Motor Berkah Tanpa Riba!