Akad Jual Beli oleh Elang Motor Kendari, 21 Oktober 2020

Alhamdulillah.Telah terlaksana akad kredit syariah tanpa ribaoleh Elang Motor Indonesia Wilayah Kendariuntuk pembelian 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Streetpada Rabu, 21 Oktober 2020 dengan akad: TANPA BANKMURNI JUAL BELITANPA BUNGATANPA DENDATANPA ASURANSI Motor Berkah Tanpa Riba!